سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

ناز معشوق

 (نازِ معشوق)

 

 

 

 

 

 

 

چه خوش نازیست، ناز خوب رویان

 

ز دیده رانده را، دزدیده جویان

به چشمی طَـیر‏ گی کردن که برخیز

                                       به دیگر چشم، دل دادن که مگریز!

به صدجان ارزد، آن ساعت که جانان

نـخواهم گوید و،خواهد به صد جان

(نظامی)


تصویر

  

بیا حالشو ببر !!!!!!چه عاشقونه !!!!!!!

به سراغ من اگر می آیید........

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

حیاط خلوت دل!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

نور امید!!!!!!!!!!!!!!!